Ing. Jana Konečná


Ing. Jana Konečná  
      daňové a účetní poradenství


Daně jsou nedílnou součástí světa podnikání – týkají se jak malého živnostníka, tak nadnárodních firem. Český daňový systém často připomíná spíše neprostupnou džungli tvořenou řadou nejasných předpisů a jejich ještě nejasnějších výkladů. Už tak nepřehledná situace je navíc komplikována častými legislativními změnami. Mým úkolem je klienty touto džunglí provést, ochránit je před hrozícími riziky a naopak jim umožnit využít všech zákonem daných úlev.

Pracuji jako nezávislý daňový poradce se zaměřením zejména na daň z příjmů právnických a fyzických osob a daň z přidané hodnoty, nicméně svým klientům poskytuji daňové poradenství i v oblasti ostatních daní a zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.

Kromě standardního zpracování daňových přiznání, poskytuji také individuální daňové poradenství.

Daňové poradenství:

 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování daňového přiznání k dani silniční
 • zpracování daňového přiznání k dani z nemovitostí
 • zpracování daňového přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

Vedení účetnictví:

 • zpracování účetních dokladů
 • vedení zákonem stanovených evidencí (kniha závazků a pohledávek, účetní deník,…)
 • sestavení účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani silniční atd.

Vedení daňové evidence:

 • vedení peněžního deníku, přehledů o příjmech a výdajích, majetku a závazcích
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování daňového přiznání k dani silniční